Konferencja "M jak Mediacja = komu? Nikacja w szkole"

 

W trakcie konferencji omówiono korzyści wynikające ze stosowania mediacji rówieśniczych w szkole, a także przedstawiono praktyczne aspekty tego rozwiązania. W szczególności skupiono się na roli mediatora w procesie mediacji i sposobach rozwiązywania konfliktów między uczniami.

Jednym z prelegentów na konferencji była adwokat Izabela Buszewicz, która przedstawiła swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą i roli, jaką pełni mediator w procesie mediacji rówieśniczych. Adwokat Buszewicz wskazywała na korzyści wynikające ze stosowania mediacji w szkole, takie jak rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, budowanie pozytywnych relacji między uczniami oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Konferencja była bardzo wartościowa i dała wiele inspiracji do pracy z uczniami oraz stosowania mediacji rówieśniczych w szkole.